O duševním zdraví

Duševní zdraví networking

Stránky vznikly v rámci projektu Síťování – Cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním. Věříme, že zejména osobní setkání, která se uskutečnila v rámci projektu, povedou k většímu pochopení situace lidí s duševním onemocněním, k menší diskriminaci v přístupu ke zdrojům – k bydlení a práci.

Cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním je společný projekt neziskových organizací Fokus České Budějovice, Fokus Písek a Fokus Tábor. Je financovaný z EFS prostřednictví operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Více o projektu » | Více o duševním zdraví »

Síťování města

ESF