O duševním zdraví

Somatoformní a jiné neurotické poruchy

Základním znakem těchto chorob jsou opakované a rozličné tělesné stesky, které se nedají vysvětlit tělesnou chorobu. Vedou přitom k nadměrné konzumaci zdravotní péče a podstatnému narušení kvality života postiženého. Pacienti kladou většinou veliký odpor k tomu, aby přijali psychogenní vysvětlení jejich obtíží.

  1. Somatizační porucha – podstatou této nemoci jsou opakované a často se měnící tělesné příznaky, pro které vyžaduje pacient u rozličných lékařů a specialistů léčbu. Popis symptomů bývá působivý a dramatický. Jedná se nejčastěji o příznaky zažívací a kožní. Typické je, že zahrnují více orgánových systémů, laboratorní výsledky jsou negativní a ani při dlouhodobém průběhu se nerozvinou prokazatelné fyzické abnormity. Léčba je převážně psychoterapeutická.
  1. Hypochondrická porucha – základním rysem, na rozdíl od somatizační poruchy, není zabývání se tělesnými symptomy, ale strach z toho, že postižený trpí závažnými tělesnými chorobami. Tyto obavy přetrvávají i přesto, že pacient byl opakovaně vyšetřen a ujištěn o normálnosti výsledků. V léčbě opět převládá psychoterapeutická péče.
  1. Neurastenie zahrnuje zvýšenou únavu po duševním vypětím spojenou s poruchou soustředivosti, ale i pocity tělesné slabosti dostavující se po minimální tělesné námaze. U postiženého se vyskytují další nepříjemné tělesné příznaky, jako např. závratě, bolesti hlavy, poruchy spánku. Léčbou je zde opět psychoterapie, v těžších stavů v kombinaci s léčbou antidepresivy.

ESF