O duševním zdraví

Síťování

Projekt SÍŤOVÁNÍ: cesta ke změně v přístupu k lidem s duševním onemocněním (reg. č. projektu CZ.1.04/3.1.03/D5.00045) je zaměřený na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním. Na území Jihočeského kraje ho realizují FOKUS České Budějovice společně s partnery FOKUSem Tábor a FOKUSem Písek.

Projekt je zaměřený na podporu změny přístupu k osobám s duševním onemocněním a to prostřednictvím cílených aktivit pro odbornou veřejnost a potenciální zaměstnavatele. V rámci jednotlivých aktivit poskytujeme relevantní informace o problematice života osob s duševním onemocněním v kontextu zaměstnávání, sociálního fungování, ochrany práv, rozhodování, vyjednávání apod. Cílem projektu je, zejména prostřednictvím realizace akreditovaného vzdělávání, workshopů, individuálních schůzek, Kulatého stolu a vytvořením virtuální networkingové sítě pro zainteresované subjekty (zaměstnavatele, úřad práce, zadavatele a poskytovatele sociálních služeb, opatrovníky, pracovníky sociálních odborů a odborů sociálně právní ochrany dětí, adiktology), měnit zavedené způsoby uvažování o lidech s duševním onemocněním v kontextu podpory jejich zapojování na pracovní trh.

Od začátku projektu absolvovalo 130 sociálních pracovníků veřejné správy a samosprávy akreditovaný kurz Komunikace s člověkem s psychózou, probíhala setkání se zástupci MAS v rámci Jihočeského kraje, na kterých jsme informovali o možnostech podpory osob s duševním onemocněním např. při zaměstnávání.  Osobně jsme se scházeli s pracovníky dobrovolnických center a mluvili s nimi o tom, jak by se mohli lidé s duševním onemocněním zapojit do dobrovolnictví. Na setkání s podnikateli jsme pomocí příkladů dobré praxe lobovali za zaměstnávání těchto osob. Aktivity probíhali v rámci celého Jihočeského kraje. Pro účastníky projektu (registrované uživatele) je určen intranet, kde najdou burzu práce, rychlou pomoc a příklady dobré praxe.

Tento projekt je financovaný z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze Státního rozpočtu ČR.

ESF