O duševním zdraví

R-ITAREPS

                              

R-ITAREPS (Recovery – Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) je komplexní program prevence relapsu (opětovné objevení příznaků nemoci) schizofrenie. Tento nástroj je zaměřený na rozpoznání časných varovných příznaků zhoršení zdravotního stavu u lidí se schizofrenií a díky tomu pomáhá snížit počet a délku psychiatrických hospitalizací na minimum.

R-ITAREPS funguje jako aplikace, která dokáže rozpoznávat časné varovné příznaky relapsu schizofrenie a pracuje se stejným algoritmem vyhodnocování jako jeho předchozí verze (ITAREPS). ITAREPS funguje v České republice již od roku 2002. Pomocí aplikace uživatel, případně jeho blízká osoba, pravidelně každý týden odesílají informace o aktuálním stavu uživatele. R-ITAREPS tyto informace vyhodnotí a poskytne zpětnou vazbu jak uživateli, tak na základě domluvy i odborným pracovníkům (např. ambulantnímu psychiatrovi, sociálnímu pracovníkovi nebo zdravotní sestře terénního týmu). Na hrozící riziko relapsu reaguje pracovník multidisciplinárního týmu časnou intervencí – kontaktováním ambulantního psychiatra i uživatele, návštěvou uživatele, doprovodem k ambulantnímu psychiatrovi, či jinou intervencí. Významnou součástí těchto intervencí je podpora uživatele a jeho motivace k využívání tohoto nástroje.

V současné době je realizován projekt jehož cílem je ověřit inovovaný nástroj R-ITAREPS. Do projektu jsou zapojeny 4 organizace z celé České republiky (Fokus České Budějovice, Fokus Tábor, Péče o duševní zdraví Jičín, Péče o duševní zdraví Rychnov nad Kněžnou), které nástroj využívají v komunitní péči. Vstup do projektu je dobrovolný a záleží na uživateli, jeho rodině a psychiatrovi, zda do programu vstoupí nebo ne. Předpokládáme, že dlouhodobým používáním  R-ITAREPSu  dojde ke zvýšení kvality života u lidí se schizofrenií. Dále očekáváme, že snížením počtu a délky hospitalizací se uspoří zdroje ve veřejném zdravotnictví.

Často kladené otázky

“K čemu je R-ITAREPS dobrý?”
R-ITAREPS je nástroj, který vás upozorní na změnu psychického stavu a případný propad. Můžete tak sám zabránit zhoršení a vyhnout se hospitalizaci.

“Jak získám R-ITAREPS?”
Oslovíte pracovníka terénního týmu ve vašem regionu, který vám pomůže s registrací. Také vám vysvětlí fungování aplikace.

“Jaký potřebuji mobilní telefon?”
Potřebujete chytrý telefon se systémem iOS nebo Android.

“Nemám chytrý telefon, mohu být v R-ITAREPSu i tak?”
Můžete. R-ITAREPS funguje i přes webové rozhraní, kde můžete otázky zodpovědět a zároveň zde nahlížet na vaše výsledky. 

“Potřebuji stálé wifi připojení?”
Stálé připojení nepotřebujete, stačí být připojen ve chvíli, kdy odesíláte vyplněný dotazník. Nebo můžete dotazník vyplnit offline a jakmile se připojíte, aplikace sama data přenese.

“Jak často budu zodpovídat otázky?”
Odpovědi na otázky vyplňujete 1x týdně, vždy ve čtvrtek formou krátkého dotazníku. V případě zhoršení vašeho zdravotního stavu budete aplikací vyzváni k vyplnění dotazníku 2x týdně. Až do doby než dojde ke stabilizaci vašeho zdravotního stavu.

“Může je někdo zodpovídat za mě?”
Nemůže, R-ITRAEPS by poté pozbyl významu. Můžete zapojit i rodinného příslušníka/kamaráda/souseda apod., který vyplňuje dotazník ze svého úhlu pohledu. 

“Kdo uvidí moje výsledky?”
K vašim výsledkům bude mít přístup kromě vás ještě pracovník terénního týmu a zapojený ambulantní psychiatr. 

“Kolik to stojí?”
R-ITAREPS v rámci projektu není zpoplatněn.

Zkušenosti uživatelů

  • Líbí se mi, že dokáže několik týdnů dopředu vyhodnotit, jestli jsem v pohodě, nebo se  po psychické stránce zhoršují. Takže mě upozorní a já mám dostatek času situaci řešit, aniž bych musel znova do léčebny.
  • Výsledky z R-ITAREPSu vidím nejen já, ale také můj psychiatr, sociální pracovník a moje přítelkyně. Vědomí, že jsou zde další osoby, které v případě zhoršení pomohou, mi dává pocit jistoty.
  • R-ITAREPS se přihlásí každý čtvrtek sám, že mám zodpovědět deset otázek. Je to na pár minut.
  • Vidím výsledky z R-ITAREPSu a mohu se podle toho zařídit. Nejsem pasivním pacientem.

Kontakty na osoby ze zapojených organizacích

Fokus České Budějovice – Tomáš Trajer (t.trajer@fokus-cb.cz, tel. 774 683 260)
Fokus Tábor – Martina Blažková (blazkova@fokustabor.cz, tel. 603 246 765)
Fokus Mladá Boleslav – Petr Šturma, DiS (sturma@fokus-mb.cz, tel. 775 562 021)
Péče o duševní zdraví – Mgr. Marek Fiala (fiala@pdz.cz, tel. 777 119 214)
Péče o duševní zdraví – Mgr. Pavel Provazník (pavel.provaznik@pdz.cz, tel. 773 915 745)

Projekt R-ITAREPS (CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003584) realizuje FOKUS České Budějovice a je financován ze sociálních inovací ESF v rámci Operačního programu zaměstnanosti a ze Státního rozpočtu ČR. Držitelem majetkových práv vztahujících se k programu R-ITAREPS je Národní ústav duševního zdraví.

ESF