O duševním zdraví

Poruchy příjmu potravy

Jedná se o onemocnění častá převážně mezi dospívajícími dívkami. Základem těchto onemocnění je porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a poruchy vnímání vzhledu vlastního těla. Zařazujeme sem dvě hlavní onemocnění – mentální anorexii a mentální bulimii.

Příčiny vzniku onemocnění nejsou přesně známy, současný pohled na důvod vzniku onemocnění je biopsychosociální.

Terapie poruch příjmu potravy patří do rukou specialistů na poruchy příjmu potravy, při ohrožení života postižený často musí být umístěn na metabolické jednotce intenzivní péče k základnímu obnovení výživy.

  1. Mentální anorexie – u postižených dochází k úmyslnému snižování hmotnosti, které si dotyčná způsobuje a udržuje sama. Pacientky se vyhýbají kaloricky obsažné stravě, vyvolávají si zvracení, průjmy, užívají léky vyvolávající zvracení (emetika), průjmy (laxativa), léky snižující chuť k jídlu (anorektika), léky odvodňující (diuretika), nadměrně cvičí. Mají strach z tloušťky i přes svoji objektivní vyhublost. Postižené dívky mají sklon k zatajování potíží, lhavosti, podvádění. Hodnoty tělesné teploty, tlaku i pulzu bývají snížené, někdy se objevují otoky. Může dojít až k metabolickému rozvratu, poruše ledvin či zástavě srdce a smrti postižené.
  1. Mentální bulimie je charakterizována opakujícími se záchvaty přejídání a přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti. Podobně jako anorexie postihuje převážně dívky, většinou trochu starší, než jak je tomu typicky u anorexie. Postižená osoba se neustále zaobírá jídlem, má neodolatelnou touhu jíst, jsou přítomny krátké epizody, kdy jedinec sní velké množství potravy, pak se snaží kalorický efekt stravy snížit vyvolávaným zvracením, vyvoláváním průjmů, hladověním, nebo též pomocí léků snižujících chuť k jídlu. V důsledku toho trpí velikými výkyvy hmotnosti v průběhu krátkého časového období.

ESF