O duševním zdraví

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA

Sídlo/adresa organizace: Mírová 146, 398 11 Protivívn
E-mail: sedmikraska.protivin@seznam.cz
Telefon: 382 252 700
Webové stránky: www.sedmikraskaprotivin.cz

Organizace poskytuje sociální službu Terénní pečovatelskou službu, jejímž posláním je napomáhat a podporovat uživatele v jejich soběstačnosti, zachovávat důstojnost jedince, rozvíjet schopnosti uživatelů v maximálním možném rozsahu a tím přispívat k možnosti uživatelů vést plnohodnotný, aktivní a důstojný život v přirozeném domácím prostředí.

Lokalizace organizace:

  • Písecko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nezvládá domácnost
  • Potřebuje podporu při péči o děti

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním
  • Jiná osoba

ESF