O duševním zdraví

Oblastní charita Strakonice

Sídlo/adresa organizace: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
E-mail: reditelka@charita-strakonice.cz
Telefon: 383 323 281
Webové stránky: www.charita-strakonice.cz

Poslání:

„Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.“ Posláním Oblastní Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod.

Registrované sociální služby:

 • Domov pro seniory
 • Pečovatelská služba
 • Osobní asistence
 • Odborné sociální poradenství

Lokalizace organizace:

 • Strakonicko

Zastává pozice:

 • Ostatní
 • Pracovník úřadu
 • Starosta

Organiazace řeší:

 • Hledá práci, náplň volného času
 • Jiné
 • Konflikty v rodině, se sousedy, na úřadě
 • Kontaktovali jsme SPOD, potřebuju pomoc pro rodiče s duševním onemocněním
 • Má podivínské chování
 • Nedochází na domluvené schůzky
 • Nemá kde bydlet
 • Nezvládá domácnost
 • Problémy s dluhy, exekucemi

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

 • Člověk s duševním onemocněním
 • Jiná osoba

ESF