O duševním zdraví

Oblastní charita Písek

Sídlo/adresa organizace: Bakaláře 43, 397 01 Písek
E-mail: ochpisek@seznam.cz
Telefon: 382 214 828
Webové stránky: www.pisek.charita.cz

Posláním je pomoc bližnímu v jeho nepříznivé sociální či zdravotní situaci. Snaží se pomáhat lidem zvládat činnosti a překonávat problémy, na které sami nestačí.

Nabízí tyto služby:

Charitní ošetřovatelská služba (CHOS)

Charitní ošetřovatelská služba je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy. Zahrnuje také péči paliativní, která je určena osobám v terminálním stádiu.

Charitní pečovatelská služba (CHPS)

Posláním CHPS je poskytování sociálních služeb, které uživatelům umožní co nejdelší setrvání v jejich přirozeném domácím prostředí s možností uchovat si běžný způsob života. Napomáhá jim vytvářet takové podmínky, které podporují jejich soběstačnost, umožňují žít plnohodnotným a aktivním způsobem života, zprostředkovávají kontakt se svou komunitou, svými blízkými a společenským prostředím. Míra podpory je taková, aby co možná nejvíce zachovávala a rozvíjela schopnosti uživatelů a umožnila jim rozhodovat o svém dalším způsobu života. CHPS je terénní služba poskytovaná osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Charitní poradna (CHP)

Charitní poradna je zařízením sociálních služeb poskytující odborné sociální poradenství. Poskytuje pomoc osobám, které se dostaly do obtížné životní situace a nejsou momentálně schopny řešit tuto situaci svými silami. Pracovník poradny poskytuje uživateli věcně správné informace, které mu pomohou při orientaci v dané situaci a při vlastním rozhodování. Pracovník poradny se stává průvodcem uživatele v jeho nepříznivé životní situaci a setrvává s ním po dobu nutnou k vyřešení jeho tíživé situace.

Lokalizace organizace:

 • Písecko

Zastává pozice:

 • Ostatní

Organiazace řeší:

 • Hledá práci, náplň volného času
 • Jiné
 • Konflikty v rodině, se sousedy, na úřadě
 • Nedochází na domluvené schůzky
 • Nemá kde bydlet
 • Nezvládá domácnost
 • Problémy s dluhy, exekucemi

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

 • Člověk s duševním onemocněním
 • Jiná osoba

ESF