O duševním zdraví

Občanská poradna při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Sídlo/adresa organizace: Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice
E-mail: poradna@jihoceskarozvojova.cz
Telefon: 387 222 838
Webové stránky: www.jihoceskarozvojova.cz/jihoceska-rozvojova/obcanska-poradna.html

Posláním Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s. je:

Pomoc klientům lépe se orientovat ve svých právech a povinnostech

Podpora každého člověka, který je v nepříznivé sociální situaci nebo mu taková situace hrozí a neví jakým způsobem tuto situaci řešit.

Podpora samostatnosti a nezávislosti klienta při hledání i vlastním řešení jeho situace

Toto poslání naplňuje poskytováním emoční podpory, informací, rad, aktivní pomoci i prostřednictvím sítě dostupných služeb.

Občanská poradna poskytuje ambulantní sociální službu sociálního poradenství podle §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách.

Lokalizace organizace:

  • Českobudějovicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Problémy s dluhy, exekucemi

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním
  • Jiná osoba

ESF