O duševním zdraví

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Sídlo/adresa organizace: Jizerní 1281, 386 01 Strakonice
Telefon: 383 335 195
Webové stránky: www.muss.strakonice.eu

Poslání organizace je poskytování a zajišťování sociálních služeb s cílem napomáhat osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s umožněním jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Poskytování pobytových služeb sociální péče v domovech pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při většině životních úkonů a tuto pomoc nelze zajistit za pomoci rodiny ani terénními sociálními službami.
Osoby starší 50 let, které mají přiznán starobní nebo invalidní důchod a jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a obdobné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení s potřebou pomoci z jiných vážných důvodů, např. sociálně osamělé a nacházející se v sociální krizové situaci a jsou způsobilé soužití s ostatními uživateli domova pro seniory.

Lokalizace organizace:

  • Strakonicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu

Organiazace řeší:

  • Jiné
  • Konflikty v rodině, se sousedy, na úřadě
  • Nemá kde bydlet
  • Nezvládá domácnost

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním
  • Jiná osoba

ESF