O duševním zdraví

Jihočeská růže o.s.

Sídlo/adresa organizace: Kostelec 17, 373 41 Hluboká nad Vltavou
E-mail: osjihoceskaruze@quick.cz
Telefon: 385 725 063
Webové stránky: http://www.jihoceskaruze.estranky.cz/

Posláním Krizového centra pro matku a dítě v Kostelci je pomoci uživatelům překlenout tíživou životní situaci, získat dovednosti pro samostatný život v přirozeném prostředí a převzít zodpovědnost za vlastní život.

Poskytuje služby:

Lokalizace organizace:

  • Českobudějovicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nemá kde bydlet
  • Problémy s dluhy, exekucemi

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

    ESF