O duševním zdraví

G-centrum Tábor – Azylový dům

Sídlo/adresa organizace: Vídeňská 2761, 390 05 Tábor
E-mail: ad@gcentrum.cz
Webové stránky: http://www.gcentrum.cz/index.php/azylovy-dum

Posláním střediska je poskytnout okamžitou pomoc a ubytování na přechodnou dobu (max. 1 rok) ženám, matkám s dětmi, které se dostaly do těžké životní situace. Cílovou skupinu tvoří ženy (ve věku 18 – 62 let) v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, matky s dětmi v přechodně kritické životní situaci, ženy bez přístřeší, dívky po ukončení ústavní výchovy.

Lokalizace organizace:

  • Táborsko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nemá kde bydlet
  • Potřebuje podporu při péči o děti

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním

ESF