O duševním zdraví

Dům sv. Petra pro muže

Sídlo/adresa organizace: Záblatí 38, 384 33 Záblatí
E-mail: azyl.zablati@charitaprachatice.cz
Telefon: 388 310 979
Webové stránky: http://prachatice.charita.cz/sluzby-a-projekty/dum-sv-petra-pro-muze/

Dům sv. Petra pro muže je pobytové azylové zařízení, které poskytuje všechny základní činnosti dané § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Jeho posláním je provázet člověka, který se ocitl bez přístřeší, a poskytnout mu čas, prostor a podporu pro vyřešení jeho životní situace. Zaměřuje se na muže jednotlivce starší 18 let, kteří svou situaci chtějí řešit. Služba je poskytována po dobu nezbytně nutnou, maximálně však do 12 měsíců.

Lokalizace organizace:

  • Prachaticko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nemá kde bydlet

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

    ESF