O duševním zdraví

Dům sv. Pavla pro muže

Sídlo/adresa organizace: Riegrova 31, 370 01 České Budějovice
E-mail: vedouci.ad@mchcb.cz
Telefon: 387 315 388
Webové stránky: http://mchcb.cz/vyhledavani-v-adresari/?i=dum-sv-pavla-sluzby-pro-osoby-bez-domova#directory-detail

Posláním sociální služby Domu sv. Pavla – azylového domu je podpořit muže starší 18 let bez bydlení a bez práce k tomu, aby vlastní bydlení a práci opětovně získali.

Poskytuje tyto sociální služby

Lokalizace organizace:

  • Českobudějovicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nemá kde bydlet

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

    ESF