O duševním zdraví

Domov sv. Anežky

Sídlo/adresa organizace: Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou
E-mail: anezka@anezka-tyn.cz
Telefon: 385 724 007
Webové stránky: www.anezka-tyn.cz

Posláním Domova sv. Anežky, o.p.s. je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje sociální služby v souladu s platnými právními předpisy (zejm. Z.č.108/2006 Sb. v platném znění) na základě žádosti osob z cílové skupiny. Domov sv. Anežky směřuje svoji činnost k lidem od 16 do 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku zdravotního postižení, požádají o poskytování sociální služby a jsou motivováni k jejímu využití.

Poskytuje tyto sociální služby:

Lokalizace organizace:

  • Českobudějovicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Hledá práci, náplň volného času

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

    ESF