O duševním zdraví

Charita Malenice

Sídlo/adresa organizace: Archiváře Teplého 102, 387 06 Malenice
E-mail: charita.malenice@seznam.cz
Telefon: 725 438 345
Webové stránky: www.malenice.charita.cz

Základem činnosti je Pečovatelská služba, která je registrovaná pro pomoc osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním, osobám s tělesným postižením a seniorům. Jedná se o terénní službu, která pracuje nejen v Malenicích, ale i v přilehlých obcích (Lčovice, Straňovice, Černětice, Nišovice, Úlehle).

Umožňuje lidem patřícím do cílových skupin zůstat v domácím prostředí i přes svou sníženou soběstačnost. Díky podpoře naší služby jsou tito lidé schopni žít dál navyklým způsobem života, udržovat kontakt s okolím.

Dále Charita Malenice zajišťuje základní sociální poradenství a další aktivity pro seniory i veřejnost.

Lokalizace organizace:

  • Strakonicko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Nezvládá domácnost

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním
  • Jiná osoba

ESF