O duševním zdraví

Centrum sociální pomoci Vodňany

Sídlo/adresa organizace: Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
E-mail: petra.trnkova@cspvodnany.cz
Telefon: 383 382 625
Webové stránky: www.cspvodnany.cz

Poslání organizace:

Centrum sociální pomoci Vodňany je příspěvkovou organizací Města Vodňany poskytující sociální, zdravotní a jiné služby občanům žijícím zejm. v územním obvodu města Vodňany. Služby jsou poskytovány v různých formách tak, aby mohli jejich uživatelé žít svým běžným způsobem života a nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

V souladu s tímto posláním poskytujeme tyto sociální služby:

Domov pro seniory

Odlehčovací služby

Pečovatelská služba

Lokalizace organizace:

  • Vodňansko

Zastává pozice:

  • Ostatní
  • Pracovník úřadu
  • Starosta

Organiazace řeší:

  • Jiné
  • Nemá kde bydlet
  • Nezvládá domácnost

Komunikuje s člověkem s duševním onemocněním

  • Člověk s duševním onemocněním
  • Jiná osoba

ESF