O duševním zdraví

Mýty o duševním onemocnění

Mýtus: Schizofrenie je porucha rozpolcené osobnosti nebo vícenásobné osobnosti.

Skutečnost
Schizofrenii si lidé často pletou s poruchou rozpolcené osobnosti. Nejedná se ale o totéž. K tomuto nedorozumění došlo, protože slovo „schizophrenia“ se skládá ze dvou řeckých kořenů, které znamenají „rozštěpená mysl“. Rozštěpení nebo rozpolcení, na které se poukazuje, je poruchou myšlenkových a citových pochodů jednotlivce, ne rozdělením dané osoby na dvě samostatné osobnosti. Obecně rozšířený termín „schizofrenní“, používaný pro popis směsice protichůdných vlastností, je úplně něco jiného než správně používaný termín z psychiatrie.

Další mýty najdete na:

Zdroj: http://www.stopstigmapsychiatrie.cz/schizofrenie

ESF