O duševním zdraví

Duševní zdraví a duševní hygiena

Duševní zdraví neznamená pouze absenci duševní nemoci. Znamená i schopnost zvládnout zátěž spojenou s denními starostmi a povinnostmi, které přináší každodenní život.

Současné hektické období klade na člověka vysoké nároky a každý z nás by se měl věnovat svému duševnímu zdraví, duševní pohodě. S duševním zdravím souvisí zdravý životní styl, tzn. takový způsob života, který vede k fyzické a duševní pohodě.

Součástí zdravého životního stylu je jednak vyvážená strava, jednak pravidelný pohyb, odpočinek a zdravý spánek. Cvičení, případně jakákoliv pravidelná aktivita, může být velmi účinná v boji se stresem, může zlepšovat psychiku lidí trpících depresí, snižovat úzkost a zvyšovat kladné sebehodnocení. Člověk má po fyzické aktivitě dobrou náladu, pocit vyrovnanosti a pohody.

 „Práce zaujímá v životě člověka významné postavení. Přináší mu nejenom finanční nezávislost, ale dává mu pocit sebeúcty a společenské užitečnosti. Umožňuje člověku někam patřit, naplňovat svá přání a seberealizovat se. Má významný vliv na kvalitu života každého člověka. Práce má pro lidi s duševním onemocněním ještě jeden důležitý aspekt, může být jedním z nástrojů na cestě k zotavení …

Více informací na http://www.artmovement.cz/upload/Paraleln%C3%AD%20%C5%BEivoty/PUBLIKACE_PZ/zmensene_Brozura%20pro%20zamestnavatele_Paralelni%20zivoty_2014.pdf

ESF