O duševním zdraví

O duševním zdraví

Psychické zdraví a dobrý psychický stav umožňují člověku prožít smysluplný život, být kreativní a aktivní.  Světová zdravotnická organizace WHO definuje duševní zdraví jako pocit pohody, v němž každý jedinec naplňuje svůj vlastní potenciál, zvládá běžný životní stres, může pracovat produktivně a plodně a je schopen přispívat k prospěchu své komunity.

Sigmund Freud uvádí, že duševně zdravý je takový člověk, který má schopnost pracovat, milovat a hrát si.

Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2006 se většina občanů Evropy cítí dobře, více než 60 procent lidí se cítí naplněno životem, štěstím a klidem a více než polovina má dostatek energie. Naproti tomu část lidí se v moderním světě necítí už tak dobře a duševní poruchy blokují stále více pracovních a tvůrčích schopností lidí.

Vyberte si téma

Duševní zdraví a duševní hygiena

Duševní zdraví neznamená pouze absenci duševní nemoci. Znamená i schopnost zvládnout zátěž spojenou s denními starostmi a povinnostmi, které přináší každodenní život.Současné hektické období klade na člověka vysoké nároky a každý z nás by se měl věn…

Zotavení (recovery)

Potká-li člověka duševní onemocnění, může se na to dívat pesimisticky: „Jsem pacient, dostanu důchod, budu celý život brát léky, přestanu pracovat“. Nebo optimisticky „podniknu všechno proto, abych dal svému životu smysl“. Zotavení není cíl, zotavení je p…

Mýty o duševním onemocnění

Mýtus: Schizofrenie je porucha rozpolcené osobnosti nebo vícenásobné osobnosti.SkutečnostSchizofrenii si lidé často pletou s poruchou rozpolcené osobnosti. Nejedná se ale o totéž. K tomuto nedorozumění došlo, protože slovo „schizophrenia“ se skládá ze dvou řeckýc…

ESF