O duševním zdraví

Návykové a impulzivní choroby

Charakteristickým znakem těchto poruch je neschopnost zvládat impulzy a puzení vykonat činy, které jsou škodlivé pro postiženého či jeho okolí. Před touto činností dochází k nárůstu napětí a vzrušení a během ní nebo po ní se dostavuje libý pocit uspokojení.

  1. Patologické hráčství

Pro gambling je typické rozšiřující se zaujetí v hazardních hrách, kterým věnuje velkou část svého času. Sázky obvykle zvyšuje, aby dosáhl uspokojení a aby dostal zpět své ztracené peníze. Nemožnost hrát prožívá velmi úkorně. Díky své činnosti ztrácí často rodinu, práci, přátele, zadlužuje se, event. až spáchá trestní čin. V terapii je využívána psychoterapeutická péče a antidepresivní léčba.

  1. Patologické zakládání požárů

Pyromanie – je charakterizována zakládáním požárů bez zjevného motivu. Postižení popisují silné puzení k tomuto jednání, pocit napětí před činem a úlevu po něm. Tito postižení mají trvalý zájem o oheň a o hoření. V dětství často hlásí falešné požáry, později se hlásí do zájmových kroužků nebo se dokonce stávají členy hasičských sborů.

  1. Patologické kradení

Kleptomanie je charakterizována dvěma či více krádežemi bez zjevného motivu, které nevedly k zisku ani pro pachatele, ani pro jinou osobu. Léčba je převážně psychoterapeutická, event. v kombinaci s antidepresivní léčbou.

ESF