Duševní zdraví networking

Chceme zlepši podmínky pro fungování lidí s duševním onemocněním ve společnosti a na trhu práce, prostřednictvím navázání vzájemné spolupráce.

O duševním zdraví

Dali jsme dohromady informace pro pracovníky úřadů, zaměstnavatele, učitele, domácí pečovatele, a další, kteří přicházejí do kontaktu s lidmi s duševním onemocněním.

Hledám informace

Přihlášení do networku

Přihlášení existujících uživatelů